İK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikası

Yıllık bazda yapılan raporlamalar ve ortaya konan istatistikler çalışanların ilerlemesi ve başarılarının resmi olarak tanınması için etkili bir İK stratejisi hayati bir önem taşır. Politikalar doğru organize edildiğinde ve uygulandığında tüm çalışanlarını motive etmenin yolu açılmış olur. Güçlü bir İK politikası ile çalışan giriş çıkışlarının minimuma ineceği, geleceğin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının insan merkezli tesis edilebileceği ve çalışanların performansına dair beklentilerin netlik kazanacağı bilinciyle hareket ediyoruz.

“Toplumsal seviyede iyi sağlık hizmeti nitelikli diş hekimliği eğitimi” ilkesiyle hareket ediyoruz.

Sosyal becerileri, yeteneklerin kullanımını ve verimliliği artırmaya açık, kurum içi hasta-hekim iletişiminde sürekliliği sağlayacak faaliyetlere uygun, meslekte ömür boyu gelişime yönelik eğitim programlarına dahil olan, bilgi, beceri ve deneyimi nitelikli olarak yükseltmeye açık sağlık profesyonellerinin tercih ettiği ve bu alanda her birine öncü diş hastanesi olmak ana hedefimizdir.

diş hastanesi
hakkimizda kolaj

Neden Gelişim Diş Hastanesi

Gelişim Üniversitesi’nin bilimsel birikimi, sürekli gelişim anlayışı ve uluslararası vizyonunu temel alan Gelişim Diş Hastanesi, Türkiye’nin en gelişmiş diş hastanesi olmayı hedefliyor.

uzman hekimler

Uzman Hekimler

Alanında yeniliklere öncülük eden, birikimli, etik ilkelerine bağlı, uzman hekimler

teknolojik donanim

Teknolojik Donanım

Güncel teknolojinin en gelişmiş olanaklarıyla donatılmış klinik ve ameliyathaneler

gulumseme garantisi

Gülümseme Garantisi

Hasta ihtiyaç ve beklentilerine uygun, yüksek standartlarda, kaliteli diş sağlığı hizmetiyle gülümseme garantisi

memnuniyet

Hasta Memnuniyeti

Kaliteli, güvenilir ve konforlu tanı ve tedavi uygulamalarıyla %100 hasta memnuniyeti