Misyon ve Vizyon

MİSYON

Tedavi edici ağız diş sağlığı hizmetini; etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, uzman kadrolarla sunmak 

Bu ilkeler ışığında, alanında yetkin genç hekimler yetişmesine destek vermek

Toplum halk ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesinde ve koruyucu diş hekimliği hizmetlerinde etkin rol oynamak 

Sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek üniversite, kamu, özel sektör kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasında köprü oluşturarak ortak çalışma planları oluşturmak

VİZYON

İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hastanesi güçlü akademik kadrosu ile ağız ve diş sağlığı tedavi hizmetlerinin kalitesini arttıran, ileri teknolojik altyapıya sahip klinik ortamda, bu alandaki gereksinimlere uluslararası boyutta cevap verebilen, inovatif ve referans bir kurum olarak ilerlemeyi, alanında dünya markası olmayı hedeflemektedir.

hakkimizda kolaj
diş hastanesi

DEĞERLER

  • Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak
  • Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak
  • İnsan hakları ve yasalara uygun, tıbbi ve insani etiğe bağlı hizmet sunmak
  • Bilimsel ve teknolojik yenilikleri hastalarımızın hizmetine sunmak
  • Çevre ve topluma karşı duyarlı olmak
  • Hasta haklarına saygılı olmak
  • Katılımcı hoşgörülü yenilikçi bir yönetim anlayışı içerisinde olmak
  • Sağlıklı ve güvenli bir ortamda ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak

KALİTE POLİTİKASI

İstanbul Gelişim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ve uymakla yükümlü olduğu yasal mevzuatlar çerçevesinde ulusal ve uluslararası alanda bütüncül yaklaşımı ile sürekli iyileşme ve gelişmeyi benimseyen, hasta ve çalışan güvenliği odaklı, çevreye saygılı, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alarak, hizmet sunumunu gerçekleştirirken deneyimli akademik kadrosu ile Diş Hekimliği alanındaki güncel eğilimleri takip eden donanımlı, yetkin Diş Hekimleri yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda çağdaş ve gelişmiş teknoloji kullanılarak hızlı ve doğru tanı ile alanında uzman hekimler tarafından tedaviyi gerçekleştirmek hedeflenir. 

Neden Gelişim Diş Hastanesi

Gelişim Üniversitesi’nin bilimsel birikimi, sürekli gelişim anlayışı ve uluslararası vizyonunu temel alan Gelişim Diş Hastanesi, Türkiye’nin en gelişmiş diş hastanesi olmayı hedefliyor.

uzman hekimler

Uzman Hekimler

Alanında yeniliklere öncülük eden, birikimli, etik ilkelerine bağlı, uzman hekimler

teknolojik donanim

Teknolojik Donanım

Güncel teknolojinin en gelişmiş olanaklarıyla donatılmış klinik ve ameliyathaneler

gulumseme garantisi

Gülümseme Garantisi

Hasta ihtiyaç ve beklentilerine uygun, yüksek standartlarda, kaliteli diş sağlığı hizmetiyle gülümseme garantisi

memnuniyet

Hasta Memnuniyeti

Kaliteli, güvenilir ve konforlu tanı ve tedavi uygulamalarıyla %100 hasta memnuniyeti